Vodní zásuvky


Rozvod vody na zahradě

K zavlažování menší rodinné zahrady u domu většinou stačí vodovodní přípojka na vhodném místě venkovní stěny domu, která je součástí domovního rozvodu. Jinak je tomu v případě velké zahrady nebo přilehlého pozemku kde musíme počítat s velkou roční spotřebou závlahové vody.

V takovém případě doporučujeme instalovat odbočku pro zavlažování z přípojky na městský vodovod přes samostatný vodoměr, pokud to správa vodovodů dovolí a umožní. Tímto způsobem je možné za odběr vody podstatně ušetřit, protože v takovém případě nebude uživateli účtováno "stočné".
Připojovací větev by měla mít světlost potrubí minimálně DN 32. Je to v souladu se skutečností, že čím delší potrubí musíme instalovat, tím větší jsou ztráty třením a u větších závlahových systémů s postřikovači by potom tlak v místě jejich připojování nestačil na jejich správnou funkci.
S tradičním hadicovým rozvodem od přípojného ventilu vystačíme u zahrad běžného tvaru do plochy 300 až 500 m2. Pro větší plochy je již třeba používat hadicové vozíky a jako základní hadici se doporučuje volit typ minimálně 3/4".
Zahrady s větší výměrou vyžadují vybudování další vodovodní přípojky poblíž ploch, které nejčastěji zavlažujeme. K ní přivádíme vodu pod zemí uloženým plastovým potrubním rozvodem. Ideálním řešením rozvodu je zřízení podzemních vodních zásuvek, ke kterým se pomocí rychlospojek můžeme připojovat krátkou hadicí, což usnadní manipulaci.
Jako příslušenství jsou dodávány postřikovací pistole, zalévací tyče, hadice, vozíky na hadice a rychlospojky.