Snižování teploty odpařováním v živočišné výrobě

Živočišná výroba

Vysoká teplota ve vepřínech, kravínech, drůbežárnách apod. je negativním prvkem při chovu zvířat a drůbeže. Jednou z možností odstranění tohoto negativního prvku napomůže rozstřikování mlhy nad zvířaty. Rozstřikující se studená voda částečně sníží odpařováním teplotu ve vepřínech a taktéž chovaná zvířata mají možnost se pod dopadající vodou ochladit. Dostatečně vysoká podestýlka a drenážní odvody zajistí, aby se zvířata nepohybovala ve vodě.

Celý rozvod vody je proveden z PVC trubek a spojení je provedeno lepením. Všechny použité komponenty jsou stabilizovány proti UV záření. V systému je zabudován vodní filtr a prvky sloužící k vypouštění vody před zimou. Rozvodné trubky jsou uchyceny v objímkách připevněných ke stěnám hmoždinkou s vrutem a trubky nad zvířaty jsou zavěšeny na ocelovém pozinkovaném drátě pomocí PE S háčků. Trysky jsou vybaveny protizakapávacím ventilem tak, že po zastavení přívodu vody a snížení tlaku pod 1 bar nebude voda z trysek vykapávat, ale zůstane v trubkách. Po novém spuštění začnou trysky okamžitě vodu rozprašovat.

 

Systém může být vybaven automatickým spouštěním řízeným časově nebo teplotně. Dodáváme širokou škálu spouštěcích automatů a elektromagnetických ventilů, tak abychom vyhověli Vašim konkrétním podmínkám a požadavkům.
Zaujal vás náš systém závlah?

Volejte 602 512 163

Nebo využite formulář níže

Reference