Závlahy fotbalových hřišť


Fotbalová hřiště

Mezi nejvíce zatěžované trávníky patří pravděpodobně hřišťové trávníky fotbalových stadionů. I zde je kvalitní závlaha základním předpokladem vysoké kvality hrací plochy, schopnosti regenerace při vysoké frekvenci zátěže a ovšem i dobrého estetického účinku. Proto je instalace automatického zavlažovacího systému dobrou investicí, která se rychle vrací díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména díky podstatně nižší spotřebě vody. Úspory vody oproti běžným přenosným nebo mobilním systémům dosahují až 60%. Významné jsou v neposlední řadě i minimální nároky na obsluhu a možnost intenzivnějšího využívání hrací plochy. V porovnání se zahradami a parky je zde vzhledem k poměrně jednotným rozměrům hrací plochy návrh systémů více typizován a vychází z několika základních koncepcí, které se ovšem vždy ve stadiu návrhu systému přizpůsobují konkrétním místním podmínkám

Moderní prostředek ke snížení nákladů

O to vyšší důraz je však kladen na vlastní kvalitu postřikovačů. Hlavní prioritou zůstává co nejvyšší rovnoměrnost distribuce závlahové vody postřikovači. Vzhledem k minimalizaci zásahů do vlastní hrací plochy se většinou používají u nejčastěji používané varianty postřikovače s dostřikem kolem 30m. Postřikovače jsou většinou samostatně ovládány, aby bylo možno přesně pokrýt odlišné nároky plně osluněných ploch a ploch stíněných tribunami.

Bezpečnost hráčů

Dalším kritériem na sportovních plochách je bezpečnost hráčů. Proto jsou postřikovače v hrací ploše opatřeny kryty s umělým trávníkem, kolem hrací plochy jsou pak na postřikovače montovány pryžové kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů.